Zpracování osobních údajů

 1. Uděluji tímto souhlas Social Media Production s.r.o., IČ 08269581 se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu příslušných právních předpisů zpracovával tyto osobní údaje:
  1. Jméno
  2. Přijmení
  3. Email
  4. Telefon
 2. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zasílání informčních a marketingových sdělení správce.
 3. S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Tyto údaje budou zpracovány po dobu fungování firmy Správce. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na tyto kontaktní údaje Správce.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Správce, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případní další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Správce využívá tyto zpracovatele:
  1. Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornie, USAReg.
  2. Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, (650) 253-0000
  3. Dalšími příjemci osobních údajů budou osoby zajišťující informační a marketingové služby pro Správce. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci vyjma těch výše uvedených.
 5. Beru na vědomí, že mám právo:
  1. vzít souhlas kdykoliv zpět
  2. požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává
  3. požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  4. vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  5. požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje
  6. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů
  7. vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu
  8. nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy